นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

    2014-04-28 19:30:23
             วันนี้ (วันที่ 28 เมษายน 2557) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2559  โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนวพล บุญญามณี นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง