นายก อบจ.สงขลา ให้โอวาทนักเรียนก่อนเดินทางไปศึกษา เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศออสเตรเลีย

    2014-04-28 17:55:33
           วันนี้ (วันที่ 28 เม.ย. 57) ที่อาคารศรีเกียรติพัฒน์ สำนักงาน อบจ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนตามโครงการการเรียนการสอนสองภาษา จำนวน 32 คน ซึ่งผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสบการณ์นักเรียนสองภาษา ในโอกาสที่เข้าพบเพื่อขอบคุณก่อนที่จะเดินทางไปศึกษา เรียนรู้วิถีชีวิต และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 28 เมษายน- 11 พฤษภาคม 2557 พร้อมกันนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้มอบทุนให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเดินทางไปยังเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย