รองนายก อบจ.สงขลา ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ และปลูกต้นโกงกาง ณ บริเวณท่าน้ำคลองนาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา

    2014-04-27 18:17:32
         วันนี้ (วันที่ 27 เมษายน 2557 ) นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งนำ้ธรรมชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 1,700,000 ตัว จากกรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา) พร้อมทั้งร่วมปลูกต้นโกงกาง จำนวน 1,000 ต้น ณ บริเวณท่าน้ำคลองนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมี นายนวพล บุญญามณี นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา นายร่่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยประชาชนในพื้นเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกันอย่างคับคั่ง    สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ เทศบาลตำบลนาทับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา (กรมประมง) บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จำกัด และสโมสรสงขลายูไนเต็ด จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันพัฒนาฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์เพราะถือเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำนานาชนิด ทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้ได้ขยายพันธ์ุ และมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ชาวประมงที่อยู่ในบริเวณลำคลองนาทับ และบริเวณใกล้เคียง มีรายได้จากการจับสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น