รองนายก อบจ.สงขลา ปิดการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Adobe Photoshop รุ่นที่ 8

    2014-04-26 13:14:59
                   เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเอเชี่ยน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป หลักสูตร Adobe Photoshop รุ่นที่ 8 (วันที่ 21-25 เมษายน 2557) โดยหลักสูตรดังกล่าวทาง อบจ.สงขลา ได้เริ่มจัดอบรมมาตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2557 ซึ่งจะจัดไปเรื่อยจนกระทั่งถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 (จำนวน 10 รุ่น)