รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีสมโภชแม่โพสพ และทำขวัญข้าว ณ บริเวณวงเวียนแม่โพสพ อ.ระโนด จ.สงขลา

    2014-04-26 07:07:17
           เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ที่บริเวณวงเวียนแม่โพสพ หน้าวัดราษฎร์บำรุง เขตเทศบาลตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีสมโภชแม่โพสพ และทำขวัญข้าว ซึ่ง อบจ.สงขลา เทศบาลตำบลระโนด และ อบต.ทุกแห่งในเขตอำเภอระโนดร่วมกันจัดขึ้น เนื่องจากอำเภอระโนด เป็นแหล่งทำนาแหล่งสำคัญที่สามารถเลี้ยงประชาชนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้มีนายเกียรติศักดิ์ ตันธนกุล นายกเทศมนตรีตำบลระโนด คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี        สำหรับประเพณีสมโภชแม่โพสพ และพิธีทำขวัญข้าว เป็นประเพณีหนึ่งที่ฝังอยู่ในวิถีชีวิตของชาวนาทุกภาคทั่วไทย โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอย่างพื้นที่อำเภอระโนด ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหล่อเลี้ยงจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีอันเป็นอัตลักษณ์ของบรรพบุรุษ ตลอดจนการรู้สึกหวงแหนคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นขวัญกำลังใจของชาวนา จึงก่อให้เกิดงานประเพณีสมโภชแม่โพสพและพิธีทำขวัญข้าวในครั้งนี้  เพื่อเสริมสร้างคุณค่าประเพณีที่เกี่ยวข้องกับชาวนาให้คงอยู่สืบไป ด้วยความเชื่อที่ว่า ข้าวเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์ ข้าวมีวิญญาณข้าว เรียกว่าแม่โพสพสถิตอยู่  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นสายใยของชุมชน ดังคำขวัญของอำเภอระโนด นั่นคือ  “ทุ่งรวงทอง นองลูกตาล ตำนานแห่งเจดีย์ พื้นที่แหล่งนากุ้ง”