ผอ.กองผังเมือง เข้าพบนายก อบจ.สงขลา เพื่อให้ข้อมูลกติกาว่าด้วยอุปกรณ์ให้ได้มาตราฐานของสมาพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ (FINA)

    2018-05-21 10:07:42
    19 พฤษภาคม 2561 นายจารึก ไชยประภา รักษาการ ผอ.กองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายณรงค์ อุทัยรัตน์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการผังเมือง นำนายเกษม อนนตรี กรรมการบริหารสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เข้าพบนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่บ้านพักเขารูปช้าง เพื่อให้ข้อมูลกติกาว่าด้วยอุปกรณ์ให้ได้มาตราฐานของสมาพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ (FINA) ของสระว่ายน้ำขนาด 50 เมตร ที่จะดำเนินการก่อสร้างที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา