รองนายก อบจ.สงขลา ปิดการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การใช้อินเทอร์เน็ตฯ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมมายเฮาส์

    2014-04-25 19:50:14
              วันนี้ (วันที่ 25 เมษายน 2557) นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป หลักสูตร การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 1 (วันที่ 21-25 เมษายน 2557)  ณ โรงแรมมายฮาส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  โดยหลักสูตรดังกล่าวทาง อบจ.สงขลา ได้เริ่มจัดอบรมมาตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2557 ซึ่งจะจัดไปเรื่อยจนกระทั่งถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2557 (จำนวน 10 รุ่น) สำหรับบรรยากาศโดยรวมของการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเพลิดเพลิน สนุกสนาน