ภาพบรรยากาศในการแข่งขัน"สุดยอด กศน." ครั้งที่ 2 ระดับภาคใต้ รอบคัดเลือกระดับภาค Audition (รอบที่ 3)

    2014-04-24 13:36:00
               วันนี้ (วันที่ 24 เมษายน 2557) ที่อาคารศรีเกียรติพัฒน์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน "สุดยอด กศน." ครั้งที่ 2 ระดับภาคใต้ รอบคัดเลือกระดับภาค Audition (รอบที่ 3) โดยมี นายอรัญ คงนวลใย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย กล่าวรายงาน            สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ทางสถาบัน กศน.ภาคใต้ ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา จัดขึ้นเพื่อมุ่งหมายที่จะให้มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความสามารถพิเศษให้เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ และเสริมสร้างพรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวในด้านการแสดง การนำเสนอนวัตกรรม และความสามารถพิเศษอื่นๆ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา กศน.ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2556-2557 ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ มีเวทีแสดงออกในด้านทักษะ ความรู้ และความสามารถพิเศษในแนวทางที่ถูกต้อง ทั้งในลักษณะของการแสดงเป็นบุคคล หรือเป็นทีม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยต่อไป                   โดยผู้ชนะการประกวดในวันนี้จะเป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ต่อไป