รองนายก อบจ.สงขลา มอบเกียรติบัตรให้แก่ อ.ส.ค.ที่ได้รับรางวัล "คนดี ศรี อ.ส.ค.สงขลา " ณ อบจ.สงขลา

    2014-04-22 15:01:26
         วันนี้ (วันที่ 22 เมษายน 2557) ที่อาคารศรีเกียรติพัฒน์ สำนักงาน อบจ.สงขลา นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ (อ.ส.ค.) ที่ได้รับรางวัล "คนดี ศรี อ.ส.ค.สงขลา " จำนวน 14 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ (อ.ส.ค.)ในการปฏิบัติหน้าที่     และในโอกาสเดียวกันนี้ นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา ได้กล่าวแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยพลังจิตอาสา เข้ามาช่วยเหลือทางราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอุทิศตน ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และอาสาสมัครคุมประพฤติให้การต้อนรับ