รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานพิชิตเขาคอหงษ์ ครั้งที่2 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

    2014-04-20 10:53:01
          วันนี้ (วันที่ 20 เม.ย. 57) ที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายก อบจสงขลา ร่วมเปิดกิจกรรมปั่นจักรยาน "พิชิตเขาคอหงษ์ " ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย  ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติภายในจังหวัดสงขลาได้อีกทางหนึ่ง      สำหรับกิจกรรมหลักที่นักปั่นจักรยานทุกคนร่วมกันทำในโครงการนี้ คือ ร่วมกันสมทบทุนเป็นรูปตัวเงิน หรือสิ่งของเพื่อนำไปมอบต่อให้แก่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กสงขลา และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากล ทั้งนี้บรรยากาศโดยรวมมีนักปั่นจักรยานให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างเนืองแน่น