นายก อบจ.สงขลา ร่วมเปิดงานวันกตัญญูเชิดชูวัฒนธรรม ณ วัดชัยมงคล อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

    2014-04-19 12:37:15
      วันนี้ (วันที่ 19 เมษายน 2557) ที่วัดชัยมงคล อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมงานวันตัญญูเชิดชูวัฒนธรรม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูคุณค่าของผู้สูงอายุ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชน โดยความร่วมมือระหว่าง อบจ.สงขลา สภาองค์กรชุมชนเทศบาลนครสงขลา และสภาวัฒนธรรมบ่อยาง ทั้งนี้บรรยากาศโดยรวมมีคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน คณะกรรมการของสมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน และผู้สูงอายุ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างคับคั่ง