รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมงานแถลงข่าวงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 19

    2018-05-21 10:09:11
    วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้จัดงานแถลงข่าวงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 19 ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา สงขลา และงานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2561 ณ ปะรำพิธีบริเวณลานว่าว แหลมสมิหลา โดยมี นายอุทิศ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่ นายบัวยัญ สุวรรณมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา นายชาญชัย เตชวิวรรธน์ ประธาน 5 สมาคมจีนจังหวัดสงขลาและอาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมแถลงในครั้งนี้ กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 พิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 จะมีการแสดง จากสถานกงสุลอินโดนีเซียประจำสงขลา เปิดตัวผู้เข้าประกวดนางสาวสมิหลาและตัดสินการประกวดรอบแรก การเดินแบบผ้าปาเต๊ะจากชมรมสตรีสงขลา 2004 โดยจะมีการสาธิตการปรุงอาหาร การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มากมาย รวมถึงการแสดงบนเวที การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมในแต่ละภาคจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ การแสดงดนตรีของศิลปินที่มีชื่อเสียง การแสดงของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสงขลาและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ กิจกรรมการสาธิตการประกอบอาหาร พร้อมชมฟรีคอนเสิร์ต จากศิลปินดังมากมาย และสำหรับเรื่องของอาหารที่จำหน่ายในงาน เทศบาลได้ขอความร่วมมือกับผู้จำหน่ายอาหารให้ดูแลเรื่องของความสะอาด อร่อย และในส่วนของสินค้าที่ขายในงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเลฯ ก็ได้กำชับผู้ขายให้ขายในราคายุติธรรมต่อผู้บริโภค ที่สำคัญภาชนะใส่อาหารต้องปลอดโฟม 100% ตามสโลแกน “ปลอดโฟม ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”