นายก อบจ.สงขลา เปิดโครงการ อบจ.สัญจร ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านระโนดวิทยา (ธัญเจริญ)

    2014-04-17 23:10:34
              วานนี้ (วันที่ 17 เมษายน 2557) ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านระโนด (ธัญเจริญ)นายนิพนธ์ บุญญามณี นาย อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ อบจ.สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2557 หลังจากนั้น ได้ร่วมเวทีเสวนาเพื่อรับทราบปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ร่วมกับ คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคต               การออกพื้นที่พบประชาชนในครั้งนี้ อบจ.สงขลา ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆไว้บริการแก่ประชาชน อาทิ การมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนภายในชุมชน การเยี่ยมชมบูธหน่วยบริการประชาชน การให้บริการตัดผมชาย-หญิง การให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า การให้บริการต่อภาษีรถ การบริการให้ความรู้ด้านการเกษตรและการประมง พร้อมนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาได้นำสินค้าธงฟ้าไปจำหน่ายในราคาประหยัดเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ซื้อสินค้าในราคาต้นทุน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแสดงมโนราห์ การรำวงย้อนยุค การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมคณะผู้บริหาร อบจ. สมาชิกสภา อบจ.และหัวหน้าส่วนราชการ กับ ทีมรวมผู้นำชุมชนในอำเภอระโนด เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างคณะผู้บริหาร ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่