รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมเปิดงาน Hatyai Midnight Songkran 2014 ณ บริเวณสี่แยกโอเดียน อ.หาดใหญ่

    2014-04-16 15:14:48
            เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2557 นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อม ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา องค์กรภาครัฐ และเอกชนร่วมพิธีเปิดงาน Hatyai Midnight Songkran 2014 ณ บริเวณสี่แยกโอเดียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย