นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมและความเรียบร้อยโดยรอบของสนามที่จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด

    2014-04-14 10:11:38
        วันนี้ (วันที่ 14 เมษายน 2557 ) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม และความเรียบร้อยโดยรอบของสนามที่จัดการแข่งขันบอลเลย์บอลชายหาด เอเชี่ยนทัวร์ คร้งที่ 15 ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้ เวลา 16.00 น. โดยทำการตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัย ความพร้อมของรถสุขา รถพยาบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาชมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด