ที่ปรึกษา อบจ.สงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2561

    2018-05-21 10:10:26
    วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 พลเรือตรี มนตรี รอดวิเศษ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา พร้อมด้วย นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ พล.ต.ต. ธรัตน์ จันทร์รักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทยและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2561 ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (แหลมสนอ่อน) อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีณะเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ ภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมวางพวงมาลาเป็นจำนวนมาก “วันอาภากร” ตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งเป็นที่เคารพของทหารเรือไทย ในฐานะที่ทรงเป็นผู้วางรากฐาน และพัฒนากิจการกองทัพเรือไทย จัดตั้งฐานทัพเรือ โรงเรียนนายเรือ กองทัพเรือไทยได้กำหนดให้วันที่ 19 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันอาภากร พร้อมกับขนานพระนามพระองค์ท่านเป็น “พระบิดาของกองทัพเรือไทย” ตั้งแต่ พ.ศ. 2536