นายก อบจ.สงขลา ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดขุนทอง

    2014-04-13 18:45:27
          วันนี้ (วันที่ 13 เมษายน 2557) ที่วัดขุนทอง ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลจะโหนง ที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยร่วมกันสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย ทั้งนี้พื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุในชุมชนที่ยังมีบทบาทสำคัญต่อสังคม และยังเป็นการร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นประเพณีประจำชาติของชาวไทย