นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นทีสำรวจความพร้อมของสนามจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด

    2014-04-12 13:49:29
                   วันนี้ (วันที่ 12 เมษายน 2557) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยนายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของสนามจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด บริเวณแหลมสมิหลา ซึ่งจะทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 14-16 เมษายน 2557 โดยความร่วมมือระหว่าง อบจ.สงขลา สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ส่วนราชการภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งนี้มีคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคอยให้การต้อนรับ