นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดการอบรมการออกกำลังกายแบบไท้จี๋ชี้กง "ปาต้วนจิ่ง" และรำพัด

    2018-05-21 10:12:30
    19 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดการอบรมการออกกำลังกายแบบไท้จี๋ชี้กง "ปาต้วนจิ่ง" และรำพัด เพื่อสุขภาพให้กับสมาชิกชมรมไท้เก๊กสวน 72 พรรษา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี ดร.สุรชัย สุริแสง สมาชิกสภา อบจ.สงขลา ประธานชมรมไทเก๊ก สมาชิกชมรม และวิทยากรร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องทานตะวัน ชั้น 1 โรงแรมกรีนเวิล์ด อ.เมือง จ.สงขลา ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของชมรมไทเก๊ก สวน 72 พรรษาอย่างต่อเนื่องมาตลอด และครั้งนี้ก็ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะของกระทรวงสาธารณสุข ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนออกกำลังกาย โดยยึดหลักที่ว่า สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องออกกำลังกาย