รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมกิจกรรมในงานวันกตัญญูผู้สูงอายุของ อบต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา

    2014-04-11 19:40:49
               วันนี้ (วันที่ 11 เมษายน 2557) ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมในงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ โดยมีคณะผู้บริหารของ อบต.คูขุด สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน และผู้สูงอายุในตำบลคูขุดเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก