นายก อบจ.สงขลา ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผูัสูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย

    2014-04-10 15:39:25
              วันนี้ (วันที่ 10 เมษายน 2557) ที่บริเวณสำนักงาน อบต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา  นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย นายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองในงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 ของ อบต.ตลิ่งชัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความเคารพผู้สูงอายุในชุมชนและเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นหลังสำนึกถึงคุณงามความดีของผู้สูงอายุในท้องถิ่นผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ ประสบการณ์ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าในสังคมไทย โดยมี นายเกษม หมัดเอียด รองนายก อบต.ตลิ่งชัน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และประชาชนในพื้นที่ ร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก