นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 400,000 ตัว ณ บริเวณศาลากลางน้ำ อุทยานนกน้ำคูขุด

    2014-04-10 12:10:07
        วันนี้ (วันที่ 10 เมษายน 2557 ) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งนำ้ธรรมชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากกรมประมง (พันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 400,000 ตัว ประกอบด้วย พันธุ์ปลากดเหลือง จำนวน 50,000 ตัว , พันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 100,000 ตัว , พันธุ์ปลายี่สก จำนวน 100,000 ตัว , พันธุ์ปลาบ้า จำนวน 100,000 ตัว และ พันธุ์ปลานิล จำนวน 50,000 ตัว)  ณ บริเวณศาลากลางน้ำ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า (อุทยานนกน้ำคูขุด) อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้ได้ขยายพันธ์ุ และมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทำให้ชาวประมงที่อยู่ในพื้นที่อำเภอสทิงพระและบริเวณใกล้เคียง มีรายได้จากการจับสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น  โดยมี นายสุวิทย์ จิตบรรจง เลขานุการนายก อบจ.สงขลา  ผู้นำชุมชน ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก