รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมงานเปิดตัวโครงการ “ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น” ปีที่ 2

    2014-04-08 21:20:10
             วันนี้(วันที่ 8 เม.ย. 57) ที่ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ,นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ,นายพฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และประชาชนผู้สนใจ ร่วมงานเปิดตัวโครงการ“ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น” ปีที่ 2 เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี