อบจ.สงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลารำลึกถึงวันสิ้นพระชนม์กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ณ บริเวณลานอนุเสารีย์ฯ

    2014-04-08 12:01:09
                วันนี้ (วันที่ 8 เมษายน 2557) เวลา 08.00 น. ที่บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ บนเขาน้อย อ.เมือง จ.สงขลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาหน้าพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่านในวันนี้ ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงเป็นเจ้าฟ้าผู้ปกครองผู้ดูแลมณฑลนครศรีธรรมราช ซึ่งมีจุดศูนย์กลางที่จังหวัดสงขลา ทรงประกอบพระกรณียกิจที่สร้างคุณประโยชน์ต่อชาวสงขลาและชาวใต้เป็นอย่างมาก  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัด อบจ.สงขลา พร้อมด้วยหน่วยราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก              สำหรับพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันนี้จะเป็นพวงมาลาผลไม้ทั้งหมด ซึ่งดูแปลกตาไปกว่าการวางพวงมาลาแบบดอกไม้สด เป็นพวงมาลาที่ประดิษฐ์มาจากผลไม้หลากหลายชนิดอย่างสวยงาม ทั้งนี้ทางจังหวัดสงขลาได้ขอความร่วมมือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่นำพวงมาลามาถวายเป็นราชสักการะให้เป็นพวงมาลาที่ประดิษฐ์มาจากผลไม้ แทนพวงมาลาดอกไม้สด ซึ่งนอกจากจะเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์แล้ว ยังเป็นการให้ทานแก่ฝูงลิงหลายร้อยตัว ที่อาศัยอยู่บนเขาน้อยแห่งนี้ใช้เป็นอาหาร โดยลิงบนเขาน้อยทั้งฝูงจะได้กินผลไม้หลังเสร็จพิธี โดยจะนำพวงมาลาทั้งหมดไปวางที่ลานชายป่าเพื่อให้ลิงลงมาหยิบกินเองและโยนให้ลิงกิน เนื่องจากบางตัวไม่กล้าลงมา เพราะมีประชาชนมากันมากมาย ในวันนี้ของทุกปีลิงฝูงนี้จะรู้ว่า จะมีผลไม้จำนวนมากที่ประชาชนจะนำขึ้นมาให้กินกันอย่างอิ่มหนำสำราญทุกตัว เพราะฉะนั้นในช่วงที่มีการประกอบพิธีวางพวงมาลาฝูงลิงทั้งฝูงจะนั่งรอคอยผลไม้อยู่บนต้นไม้จนเสร็จพิธี