นายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีปลงผมนาก และอนุโมทนาบุญแก่ นายธนชาติ รักนุ้ย

    2018-05-21 10:14:33
    19 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีปลงผมนาก และอนุโมทนาบุญแก่ นายธนชาติ รักนุ้ย บุตรชาย นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ณ บ้านพักถนนชายเขา อ.เมือง จ.สงขลา