นายก อบจ.สงขลา พร้อมคณะฯลงพื้นที่ตรวจสอบแท่นขุดเจาะน้ำมันสงขลาอีเพื่อป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

    2014-04-07 13:49:54
                วานนี้ (วันที่ 6 เมษายน 2557) นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียมกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบแท่นขุดเจาะน้ำมันสงขลาอี และเรือบรรทุกน้ำมันดิบของบริษัท ซีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย) ซึ่งเป็นแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ใกล้ชายฝั่ง จ.สงขลา มากที่สุดโดยอยู่ห่างฝั่ง อ.สทิงพระ เพียงแค่ 30 กิโลเมตร เพื่อตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตทั้งการขุดเจาะการขนถ่ายน้ำมันดิบ รวมทั้งปริมาณการผลิต เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันดิบจากแท่นขุดเจาะ และเรือบรรทุกน้ำมันดิบเข้าสู่ชายฝั่งไม่ให้ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นที่ จ.ระยอง              นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เผยว่า การลงพื้นที่ตรวจสอบแท่นขุดเจาะน้ำมัน และเรือบรรทุกน้ำมันดิบในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งสงขลาว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการขุดเจาะน้ำมัน และการขนถ่ายจากแท่นเจาะสู่เรือเก็บน้ำมัน รวมไปจนถึงเรือที่จะเข้าไปรับน้ำมันดิบ นอกจากนี้ ยังได้ดูเรื่องปริมาณการขุดเจาะน้ำมันดิบในแต่ละปีซึ่งภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะมาตรการในด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตน้ำมันดิบที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม           ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เผยว่า จากการตรวจสอบแท่นขุดเจาะน้ำมันสงขลาอี รวมทั้งเรือบรรทุกน้ำมันดิบพบว่า เป็นไปตามรายงานผลวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยไม่มีปัญหาน้ำมันดิบรั่วไหล หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแท่นขุดเจาะน้ำมันสงขลาอี เจ้าหน้าที่มีแนวทางป้องกันมากกว่าแหล่งอื่น เนื่องจากอยู่ใกล้ชายฝั่ง หากเกิดปัญหาขึ้นต่อกระบวนการผลิตและการขนถ่ายน้ำมันดิบรั่วไหลจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งของ จ.สงขลา โดยตรง