อบจ.สงขลา ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2557‏

    2014-04-06 13:24:02
                วันนี้ (วันที่ 6 เมษายน 2557) ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมืองสงขลา นายกฤษฏา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธ ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัด อบจ.สงขลา พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กลุ่มองค์กรต่างๆ เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมบรมราชวงศ์จักรี ที่ทรงปกครองบ้านเมืองให้ประชาชนได้อยู่ดีมีสุขตลอดมา                ในวันที่ 6 เมษายน ของทุกปีนั้นถือเป็นสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย นั่นคือ วันจักรี ซึ่งเป็นวันที่เราจะร่วมกันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รวมถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งเมื่อวันที่ 6 เมษายน ปี พ.ศ. 2325 นั้นเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และยังทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทยอีกด้วย และยังเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรีซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ครองราชย์อยู่ในปัจจุบัน