อบจ.สงขลา มอบเงินรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีไทย ระดับภาคใต้ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

    2014-04-05 13:14:01
          วานนี้ (วันที่ 4 เมษายน 2557) ที่อาคารศรีเกียรติพัฒน์ สำนักงาน อบจ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติมอบเงินรางวัลแก่ทีมที่ชนะการประกวดวงดนตรีไทย ระดับภาคใต้ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2557 โดยทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วงดนตรีของชมรมดนตรีไทย ศ.ครูเอ็ก-ครูเอก จาก จังหวัดตรัง และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วงดนตรีของโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมป์ฯ