เลขานุการ นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของเครื่องจักรกลและสำรวจการปรับปรุงถนน

    2014-04-04 12:13:22
         ในระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2557 นายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายก อบจ.สงขลา  นำทีมเจ้าที่กองช่างลงพื้นที่ พบปะชาวบ้านพร้อมตรวจเยี่ยมการทำงานของเครื่องจักรกลและสำรวจการปรับปรุงถนน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และ พื้นที่บ้านทับโกบ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา