นายก อบจ.สงขลา ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดใหม่ทุ่งคา

    2014-04-03 22:30:56
        วานนี้ (วันที่ 3 เมษายน 2557) ที่วัดใหม่ทุ่งคา  ตำบลกำแพงเพชร  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี และบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเป็นการถวายเป็นราชกุศลในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (วันที่ 2 เมษายน) และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในระหว่างปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา