นายก อบจ.สงขลา ร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม.”

    2014-04-03 22:23:16
         วานนี้ (วันที่ 3 เมษายน 2557) ที่โรงแรมบุรีศรีภู บูติค โอเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  นายนิพนธ์  บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม.” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 4 ภาค  ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 2-3 เม.ย. 57 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ทสม. 14 จังหวัดภาคใต้ คณะกรรมการบริหารเครือข่าย ทสม. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก   สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้  มีเป้าหมายเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นำยุทธศาสตร์ที่ได้รับแปลงสู่การปฏิบัติ โดยประเด็นหลักอยู่ที่การร่วมกันเป็นหูเป็นตาในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดิน น้ำ ป่าไม้ ถูกนำมาใช้จนเกินกำลัง ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งปัญหามลพิษ