บรรยากาศวันที่สองของการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา

    2014-04-02 11:55:27
                    บรรยากาศของวันที่สองในการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพและวัดสายตาประกอบแว่นให้แก่ผู้สูงวัย และ อสม.ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา จ.สงขลา ณ อาคารเอนกประสงค์ของ มทร.ศรีวิชัย ปรากฎว่ามีผู้สนใจมาเข้ารับบริการในการตรวจสุขภาพ และวัดสายตากันอย่างเนืองแน่น โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย นายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นกำลังใจให้แก่ผู้สูงวัย และอสม.ที่กำลังรอเข้ารับการตรวจสุขภาพในวันนี้ด้วย           สำหรับในวันพฤหัสบดีที่ 3  เมษายน 2557 อบจ.สงขลา ขอเชิญผู้สูงวัย และอสม.ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปในเขตพื้นที่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา เข้ารับการตรวจสุขภาพฟรี ณ ศาลาประชาคมอำเภอกระแสสินธุ์ ตั้งแต่เวลา 06.30 น.-11.30 น.