นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีอันเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

    2014-04-02 11:39:41
                วานนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 57) ที่สำนักงาน อบจ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีอันเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งใช้เป็นถ้วยรางวัลชนะเลิศสำหรับการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2557 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา