บรรยากาศการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา

    2014-04-01 11:59:06
        วันนี้ (วันที่ 1 เม.ย.57) อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ และวัดสายตาประกอบแว่นให้แก่ผู้สูงวัย และ อสม.ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา (ต.พะวง ต.เกาะยอ และต.ทุ่งหวัง) จังหวัดสงขลา ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา โดยมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการตรวจประเมินสุขภาพขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้มารับบริการ อาทิ การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ซักประวัติสุขภาพ ประวัติความเจ็บป่วยและการรักษา ประเมินสัญญาณชีพ(ความดัน/ชีพจร) และตรวจหมู่เลือด ฯลฯ บรรยากาศโดยรวมมีผู้สนใจเข้ามารับบริการในการตรวจสุขภาพ และวัดสายตาเป็นจำนวนมาก โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา นายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายก อบจ.สงขลา  นายสำรวม รักษาพรามณ์  ปลัด อบจ.สงขลา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้มาร่วมเป็นกำลังใจให้แก่ผู้สูงวัย และอสม.ที่กำลังรอเข้ารับการตรวจสุขภาพในวันนี้ด้วย      สำหรับในวันพุธที่ 2  เมษายน 2557 อบจ.สงขลา ขอเชิญผู้สูงวัย และอสม.ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เข้ารับการตรวจสุขภาพฟรี ณ อาคารเอนกประสงค์ของ มทร.ศรีวิชัย ตั้งแต่เวลา 06.30 น.-11.30 น.