รองนายก อบจ.สงขลา ประกอบพิธีพุทธาภิเษก เบิกเนตรองค์พระศรีวลี ณ วัดช้างคลอด อ.จะนะ จ.สงขลา

    2014-03-29 17:54:57
            วันนี้ (วันที่ 29 มี.ค. 57) ณ วัดช้างคลอด ม.๔ ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา นายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยประชาชนและพุทธศาสนิกชน ร่วมประกอบพิธีพุทธาภิเษก เบิกเนตรองค์พระศรีวลี  โดยมี นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส และมีพระอธิการอนุชิต  อติสโย เจ้าอาวาสวัดช้างคลอด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์