บรรยากาศวันที่สองของการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฯ ในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ จ.สงขลา

    2014-03-29 13:46:31
         บรรยากาศของวันที่สองในการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพและวัดสายตาประกอบแว่นให้แก่ผู้สูงวัย และ อสม.ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ จ.สงขลา ณ โรงเรียนบ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา ปรากฎว่ามีผู้สนใจมาเข้ารับบริการในการตรวจสุขภาพ และวัดสายตากันอย่างเนืองแน่น โดยมีนายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นกำลังใจให้แก่ผู้สูงวัย และอสม.ที่กำลังรอเข้ารับการตรวจสุขภาพในวันนี้ด้วย