บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์วัน อสม.ของบางกล่ำ ประจำปี 2557 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่

    2014-03-28 21:01:33
         องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับสมาคม อสม.จ.สงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์วัน อสม.ของอำเภอบางกล่ำ  ประจำปี  2557 ที่โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานร่วมกับชุมชนของ อสม.โดยมีนายธนกร จันทร์สว่าง รองนายก อบจ.สงขลา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก สนุกสนาน