รองนายก อบจ.สงขลา เปิดกิจกรรมประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งขยายโอกาส ครั้งที่ 4

    2014-03-28 19:11:59
        วันนี้ (วันที่ 28 มีนาคม 2557) ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งขยายโอกาส ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 , 2 และ 3 เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกให้กับนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสได้แสดงความสามารถตามศักยภาพทางด้านขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและหางเครื่อง  ซึ่งจะเป็นทางเลือกหนึ่งให้แก่นักเรียนสำหรับใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต ทั้งนี้บรรยากาศในการประกวดแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน