ประมวลภาพบรรยากาศของการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพและวัดสายตาในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ

    2014-03-28 17:47:33
         วันนี้ (วันที่ 28 มีนาคม 2557) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ และวัดสายตาประกอบแว่นให้แก่ผู้สูงวัย และ อสม.ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ จ.สงขลา ณ โรงเรียนบ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา บรรยากาศโดยรวมเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สนใจเข้ามารับบริการในการตรวจสุขภาพ และวัดสายตากันอย่างเนืองแน่น พร้อมกันนี้ นายร่อเหตุ รัดหมัด เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ได้เดินทางมาเป็นกำลังใจให้แก่ผู้สูงวัย และอสม.ที่กำลังรอเข้ารับการตรวจสุขภาพในวันนี้ด้วย