เลขานุการนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดงานประชุมสามัญของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสายสัมพันธ์ระไมล์ จำกัด

    2014-03-27 15:59:30
                       วันนี้ (วันที่ 27 มีนาคม 2557) นายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานประชุมสามัญ ประจำปี 2557 ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสายสัมพันธ์ระไมล์ จำกัด ตำบลเปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โดยมีสมาชิก และคณะกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ