รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมโครงการฝึกอบรมเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว

    2014-03-27 15:41:30
             วันนี้ (วันที่ 27 มีนาคม 2557) ที่โรงแรม บี.พี.แกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาราจักร (ศปป.2 กอ.รมน.) ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดสงขลา (กอ.รมน.จังหวัดสงขลา) จัดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว โดยมีนายธนกร จันทร์สว่าง รองนายก อบจ.สงขลา บุคลากรของ กอ.รมน. และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว พร้อมด้วยผู้นำชุุมชน ได้เข้าร่วมการจัดอบรมในครั้งนี้