นายก อบจ.สงขลา ติดตามความเรียบร้อยตีเส้นจราจรบนพื้นผิวถนน หน้าสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

    2018-05-23 09:08:24
    19 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ติดตามความเรียบร้อยของงานต่างๆ ดูการตีเส้นจราจรบนพื้นผิวถนน บริเวณหน้าสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1 (บริเวณหน้าสระบัว) อ.เมือง จ.สงขลา