นายก อบจ.สงขลา ประธานชุมชนพระนิเทศ และคณะกรรมการชุดใหม่ ที่แวะมาเยี่ยมเยือน

    2018-05-23 09:11:37
    20 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับประธานชุมชนพระนิเทศ และคณะกรรมการชุดใหม่ ที่แวะมาเยี่ยมเยือนและร่วมจิบน้ำชายามเช้าที่บ้านพักเขารูปช้าง