นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับกลุ่ม Amarican Car Cub Southern Thailand และกลุ่ม Songkhla Harler Day

    2018-05-23 09:14:00
    20 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับกลุ่ม Amarican Car Cub Southern Thailand และกลุ่ม Songkhla Harler Day ณ บ้านพักเขารูปช้าง ในโอกาสเดินทางมายื่นหนังสือขอรับการสนับสนุนการจัดงาน Amarican Car Club & Sonthern Harley Day โดยร่วมกับสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา กำหนดจัดระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 ณ หาดชลาทัศน์ ด้านหลังสนามกีฬาติณสูลานนท์ ซึ่งจะเป็นการรวมรถ Amarican Classic Harley Davidson ทั้งภาคใต้ รวมถึงเพื่อนบ้านมาเลเซียและสิงคโปร์ เพื่อเป็นการสร้างมิติใหม่แห่งการท่องเที่ยว และจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ซึ่งรายได้จากการจัดงานครั้งนี้ ยังมอบให้กับโรงพยาบาลสงขลาเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ