นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดโครงการ Salaryman Can Do จัดการเงินดี Happy แน่นอน

    2018-05-23 09:18:44
    21 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดโครงการ Salaryman Can Do จัดการเงินดี Happy แน่นอน โดยมีวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ นำโดยคุณนาฏน้อย แก้วมีจีน ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งจะเป็นการให้ความรู้ และรู้จักวางแผนทางการเงิน ให้แก่กลุ่มวัยเริ่มต้นทำงาน หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ จะได้มีทักษะทางการเงินที่ดี รู้จักออม รู้จักใช้จ่ายและมีความมั่นคงทางการเงิน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนรอบข้างได้ ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา