นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับทีมงานผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT สงขลา

    2018-05-23 09:19:35
    21 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับทีมงานผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT สงขลา ณ สำนักงานองค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา ที่มาถ่ายทำรายการรอบภูมิภาคของสถานีโทรทัศน์ NBT สงขลา ในเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินและศูนย์สั่งการ พร้อมทั้งนำชมการปฏิบัติงานของกล้อง CCTV ศูนย์วิทยุ 191 และศูนย์ประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา