นายก อบจ.สงขลา นำคณะทำงานที่เกี่ยวข้องลงสำรวจพื้นที่ของสนามที่จะจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด

    2014-02-27 17:11:35
               วันนี้ (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา นำคณะทำงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ปลัด อบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เทศบาลนครสงขลา รวมไปจนถึงหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ลงสำรวจพื้นที่ของสนาม และบริเวณที่จะจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ครั้งที่ 15  ประจำปี 2557 ทัังนี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาพื้นที่จริง และร่วมวางแผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดในครั้งนี้ให้ดีที่สุด              ทั้งนี้ การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา ส่วนราชการภาครัฐ และเอกชน ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในช่วงดือนเมษายน ของทุกปี โดยจะมีนักตบลูกยางชายหาดทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก สำหรับการจัดกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา โดยใช้กีฬาเป็นสื่อและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน ตลอดจนประชาชนได้หันมาสนใจในการเล่นกีฬาอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดสงขลาได้อีกทางหนึ่ง