รองนายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา

    2014-02-27 17:08:47
                วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด  หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง นายอำเภอทุกอำเภอ  นายกเทศมนตรี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานอุตสาหกรรมจังหวัด นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด  และนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสงขลา  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน               สำหรับการประชุมในวันนี้ ได้มีการหยิบยกประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจราจรถนนสายหลักที่มีปัญหาการจราจรแออัด กรณีก่อสร้างทางแยกต่างระดับห้าแยกน้ำกระจาย ซึ่งจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างประมาณต้นเดือน สิงหาคม 2557 โดยใช้งบประมาณของกรมทางหลวง 1.2 พันล้านบาท ระยะเวลาใแล้วเสร็จกำหนดไว้ 3 ปี ดังนั้น ในช่วงระยะเวลาที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง ย่อมส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจราจรติดขัด และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ ที่ประชุมจึงได้นำเสนอเส้นทางเลี่ยงเพื่อหลีกปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณดังกล่าว(รายละเอียดปรากฎตามภาพประกอบ) สำหรับเส้นทางเลี่ยงในช่องทางอื่นๆ จะมีการนำเสนอเป็นป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป