นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2557

    2014-02-25 18:27:46
                      วานนี้ (วันที่ 24 ก.พ. 57) ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 สำนักงาน อบจ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2557  กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2557 ณ สำนักงาน อบจ.สงขลา เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  องค์อัคราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรม โดยกิจกรรมภายในงานจะเน้นถึงการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ซึ่งจะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในเรื่องของการอนุรักษ์มรดกไทย และพระมหากรุณาธิคุณต่อท้องถิ่น ในด้านต่างๆ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การออกร้านจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP พร้อมการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆอีกมากมาย ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ รวมไปจนถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน