ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา ร่วมงานแถลงข่าวประมูลป้ายรถเลขสวย "หมวดอักษร ขก สงขลาเกริกไกร" ครั้งที่ 13

    2014-02-23 13:24:16
          เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่จ.สงขลา พล.ต.ต.ธรัตน์ จันทรักษ์ ที่ปรึกษานายกอบจ.สงขลา ร่วมงานแถลงข่าวประมูลป้ายรถเลขสวย “หมวดอักษร ขก สงขลาเกริกไกร” ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ทั้งนี้รายได้จากการประมูลในครั้งนี้นำเข้าสมทบกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน      สำหรับการจัดงานประมูลป้ายรถเลขสวย “หมวดอักษร  ขก  สงขลาเกริกไกร ” กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2557 ณ ห้องสิรินภา โรงแเรมหรรษา เจ.บี. อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  (เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป)  โดยแบ่งกลุ่มเลขประมูลออกเป็น 3 กลุ่ม  ประกอบด้วย กลุ่มที่มีตัวเลขเหมือนกัน 4 ตัว  จำนวน  9  หมายเลข   , กลุ่มที่มีตัวเลขเหมือนกัน  3   ตัว  2  ตัว  เลขตัวเดียว  เลขคู่  8 และ  9   จำนวน  33  หมายเลข  และ กลุ่มตัวเลขเหมือนกัน 2 คู่ เลขหลักพัน เลขเรียงลำดับ 3 ตัว 4 ตัว จำนวน 259 หมายเลข ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 0-7433-0250 , 0-7423-6100 และสายด่วน 1584